17th century Isfahan rug

17th century Isfahan rug

0.00
17th century Isfahan fragment

17th century Isfahan fragment

0.00
17th century Isfahan border fragment isfahan border 1340 12'7%22 x 1'10%22 2.jpg

17th century Isfahan border fragment

0.00
17th century Joshagan Garden design rug Safavid Khorasan 1410 9'4%22 x 4'11%22 1.jpg

17th century Joshagan Garden design rug

0.00